Godkännande

Lära känna dig själv och hur du beter dig i kritiska situationer

Lära känna fordonet och dess begränsningar.

Lära dig vilka möjligheter du har att påverka utgången i kritisk situation.

För att erhålla ett godkännande måste du uppnå målsättningen som vi går igenom i den inledande teorin.

För att uppnå målet bör du vara i slutet av din körkortsutbildning så du inte har stora problem med att hantera bilen.

En stor del av godkännandet styrs av förståelse, därför är det viktigt att om du har språk och förståelsesvårigheter så måste du ha med en TOLK som hjälper till att översätta.

Ta hänsyn till säkerhetsbestämmelserna:

1. Ingen buskörning!

2. Inget prat i mobiltelefoner!

3. Vänta tills läraren anropar dig!

4. Lämpliga skor!

5. Vara delaktig!

6. Du måste följa lärarens instruktioner dels för förståelse och säkerheten ute på banan.