Viktig att tänka på

När du kommer till oss är det viktigt att du tänker på följande:

 • Ta med dig en giltig svensk legitimation. OBS! Tillfälligt- eller främlingspass gäller inte.
 • Utan din legitimation kan du inte genomföra utbildningen. 
 • Vid förhinder eller avbokning, meddela senast 2 dagar innan bokad tid. Annars debiteras en avgift för sen avbokning.
 • För att erhålla ett godkännande måste du uppnå målsättningen som vi går igenom i den inledande teorin.
 • För att uppnå målet bör du vara i slutet av din körkortsutbildning och kunna hantera bilen på ett säkert sätt.
 • En stor del av godkännandet styrs av förståelse. Om du har språk- och förståelsesvårigheter måste du därför ta med en tolk som hjälper dig att översätta.

Ta hänsyn till säkerhetsbestämmelserna!

 • Ingen buskörning.
 • Inga mobiltelefoner.
 • Vänta tills läraren anropar dig.
 • Ha på dig lämpliga skor.
 • Var delaktig.
 • Följ lärarens instruktioner för förståelse och säkerheten ute på banan.

Bra länkar