Teori

  • Riskutbildning 2 är uppdelad i två bitar. Den ena är praktisk och den andra är teoretisk. Innan vi börjar så välkomnas ni inne i lektionssalen. Utbildaren som tar hand om er gör en kort presentation av personalen och hur dagens upplägg ser ut
  • Den teoretiska biten diskuteras kring mänskligt beteende och människans begränsningar. Detta är baserat på egna upplevelser.
  • Efter både den praktiska och den teoretiska biten samlas vi alla tillbaka i lektionssalen för att sammanfatta dagens upplevelser.
  • Viktigt är att inte komma för sent p.g.a att det är en gemensam utbildning. Om du kommer 10 min för sent kan ni inte följa med pågående grupp