Teori

  • Riskutbildning 2 är uppdelad i två bitar. Den ena är praktisk och den andra är teoretisk. Innan vi börjar så välkomnas ni inne i lektionssalen. Utbildaren som tar hand om er gör en kort presentation av personalen och hur dagens upplägg ser ut
  • Den teoretiska biten diskuteras kring mänskligt beteende och människans begränsningar. Detta är baserat på egna upplevelser.
  • Efter både den praktiska och den teoretiska biten samlas vi alla tillbaka i lektionssalen för att sammanfatta dagens upplevelser.
  • Viktigt är att inte komma för sent p.g.a att det är en gemensam utbildning. Om du kommer 10 min för sent kan ni inte följa med pågående grupp
Välkommen
Föregående
Nästa