Teori

Teori

Riskutbildning 2 är uppdelad i två delar, en praktisk och en teoretisk del. Utbildningen inleds inne i lektionssalen där utbildningsledaren för en kort presentation av dagens upplägg. Därefter diskuteras den teoretiska delen. Den handlar bland annat om mänskligt beteende och människans begränsningar och baseras på egna upplevelser. 

Innan utbildningens slut samlas alla i lektionssalen igen för att sammanfatta och diskutera dagens upplevelser.

Säkerhetshallen

  • Där kommer vi att diskutera krockvikt och säkerhetsutrustningen i bilen.
  • Krocksläde där ni får uppleva nyttan av alltid använda säkerhetsbälte.
  • Vältbil där du får uppleva att hamna upp och ner.
vältbil
vältbil

Under utbildningen kommer du att:

  • Lära känna dig själv och hur du beter dig i kritiska situationer.
  • Lära känna fordonet och dess begränsningar.
  • Lära dig vilka möjligheter du har att påverka utgången i en kritisk situation.